በአዲስ አበባ ከተማ የቦሌ ክፍለ ከተማ ስምንተኛ ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ክፍል 1 | Ethiopia Business Information

በአዲስ አበባ ከተማ የቦሌ ክፍለ ከተማ ስምንተኛ ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ክፍል 1

Share with Friends

በአዲስ አበባ ከተማ የቦሌ ክፍለ ከተማ ስምንተኛ ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ክፍል 1

ወደ ስምንተኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ!

በቦሌ ክ/ከተማ ስምንተኛ ዙር ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ሁኔታ

ተ.ቁ

ደረጃ

የአሸናፊው ስም ዝርዝር

 በካ.ሜ የቀረበ ክፍያ

ቅድመ ክፍያ%

የቦታው አድራሻ

የቦታው ስፋት

የቦታው ኮድ

ያሸነፈበት መስፈረት

1

1ኤስ ኒትኮ ትሬዲንግ

 65,552.00

20

ወረዳ 3

153

LDR-BOL-MIX-00010193ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ኤ.እም.ኬ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማ

 64,055.00

20

ወረዳ 3

153

LDR-BOL-MIX-00010193

2

1አሊ አብዱርሃማን አቡበከር

 14,100.00

10

ወረዳ 9

175

LDR-BOL-RES-00002816ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ጎይተኦም ብርሃኔ ኪ/ማርያም

 11,223.83

10

ወረዳ 9

175

LDR-BOL-RES-00002816

3

1ሚካኤል ጌታነህ ገ/ጻዲቅ

 10,117.00

10

ወረዳ 9

159

LDR-BOL-RES-00004649ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ፍቅሬ በየነ ዳኑ

  9,000.00

10

ወረዳ 9

159

LDR-BOL-RES-00004649

4

1ሚካኤል ሃድጉ ገ/ዮሃንስ

  5,100.00

20

ወረዳ 9

337

LDR-BOL-APR-00004969ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ወልዴ ገ/ወልድ ገ/መስቀል

  4,521.00

20

ወረዳ 9

337

LDR-BOL-APR-00004969

5

1ጀማል ሃሰን አሚኑ

 13,100.00

10

ወረዳ 9

332

LDR-BOL-RES-00008090ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ራሄል አብራሃም አባይ

 12,189.00

10

ወረዳ 9

332

LDR-BOL-RES-00008090

6

1አቡበከር አብዱርሃማን አቡበከር

 13,550.00

10

ወረዳ 9

182

LDR-BOL-RES-00008097ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ፀጋዬ ጉታታ እኮቴ

 12,551.00

10

ወረዳ 9

182

LDR-BOL-RES-00008097

7

1እየሩሳሌም ገ/ክርስቶስ ደበሌ

  9,821.00

10

ወረዳ 9

160

LDR-BOL-RES-00009004ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ሰናይት ገ/እግዚአብሔር ገ/ዮሐንስ

  6,500.00

20

ወረዳ 9

160

LDR-BOL-RES-00009004

8

1አምዴ ሃይሌ ቡሽራ

  9,811.00

10

ወረዳ 9

168

LDR-BOL-RES-00010195ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ትዕግስት ስለሺ ወ/የስ

  9,700.00

10

ወረዳ 9

168

LDR-BOL-RES-00010195

9

1ሙሉጌታ ንጉሴ ቶላ

 12,321.00

10

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010196ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2አግነስ ቦኒ ማይክ

  8,027.00

20

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010196

10

1እንየው ተአምር አያሌው

  7,831.00

10

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010197ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2እፍሬም ፋንታሁን ከተማ

  7,521.21

10

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010197

11

1ትዕግስት ክንፈ ናደው

 11,100.00

10

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010198ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ትዝታ ፋንታ አየለ

  8,710.00

20

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010198

12

1ዳዊት አዱኛ አረሩ

 12,321.00

10

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010199ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ዝናሽ ብርሃኑ ተስፋዬ

 11,100.00

10

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010199

13

1ተሾመ አበበ ንዳ

  8,521.00

10

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010200ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2እዮብ ለገሰ ተፈሪ

  8,502.00

10

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010200

14

1አየለ በዛብህ በቀለ

 10,520.00

10

ወረዳ 9

150

LDR-BOL-RES-00010201ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ጀማል አንዋር ደሳለኝ

  5,500.00

10

ወረዳ 9

150

LDR-BOL-RES-00010201

15

1ደረጀ ታደሰ ክትላ

 10,500.00

10

ወረዳ 9

168

LDR-BOL-RES-00010202ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ታደሰ አሰፋ ወ/ሚካኤል

 10,111.00

20

ወረዳ 9

168

LDR-BOL-RES-00010202

16

1ታምራት ታደሰ ወ/ሚካኤል

 11,565.00

10

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010203ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2አዜብ ፋሪስ ዲሳሳ

  7,101.50

10

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010203

17

1ክብሮም አብረሃ ዘርኡ

  8,110.00

10

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010204ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2አለም አግአዚ መንገሻ

  7,235.00

20

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010204

18

1በእውቀቱ የሻው ስጦታ

 12,000.00

10

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010205ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ተዋበ ዘለቀ

  8,530.00

10

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010205

19

1መሰረት ዘለቀ ፍሰሃ

 15,127.00

10

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010206ከፍተኛ የገንዘብ መጠን  በመሰጠታቸው
2በላይነሽ ተስፋዬ

  8,532.00

10

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010206

20

1ልእልና ደምስ ለማ

 11,000.00

12

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010207ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ድርቤ ፈንታሁን ኡርጌሳ

  9,100.00

10

ወረዳ 9

170

LDR-BOL-RES-00010207

21

1ደረጀ ተረፈ ሱፉ

  7,502.20

10

ወረዳ 9

150

LDR-BOL-RES-00010208ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
አለማየሁ ገሰሰ በዛብህ

  6,776.00

10

ወረዳ 9

150

LDR-BOL-RES-00010208

22

1መኮንን አብረሃም ውነህ

 12,625.75

20

ወረዳ 10

1136

LDR-BOL-BUS-00000895ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2አድያም ገ/ሰላም ገብሩ

  8,000.00

20

ወረዳ 10

1136

LDR-BOL-BUS-00000895

23

1ጊጋ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማህበር

 16,577.50

20

ወረዳ 10

420

LDR-BOL-MIX-00002553ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ትርሃስ ገ/መድህን ሃጎስ

 15,250.21

20

ወረዳ 10

420

LDR-BOL-MIX-00002553

24

1ንዋይ ደበበ ገ/የስ

  5,000.00

20

ወረዳ 12

643

LDR-BOL-APA-00001588ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ገነት ተሾመ ስመኝ

  2,147.00

20

ወረዳ 12

643

LDR-BOL-APA-00001588

25

1ሙንተሃ ውጅራ ሱሩር

    950.00

20

ወረዳ 12

642

LDR-BOL-BUS-00001589ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ጀማል ሰኢድ እንድሪስ

    501.00

20

ወረዳ 12

642

LDR-BOL-BUS-00001589

26

1ኢልሃም መሃመድ አወል

  4,888.30

20

ወረዳ 12

647

LDR-BOL-BUS-00001590ከፍተኛ የገንዘብ መጠን  በመሰጠታቸው
2አቡበከር የሱፍ መሃመድ

    516.00

20

ወረዳ 12

647

LDR-BOL-BUS-00001590

27

1ገ/መስቀል በየነ ስዩም

  3,751.50

20

ወረዳ 12

652

LDR-BOL-BUS-00001591ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ሜሮን አለሙ ገብሬ

  2,655.95

20

ወረዳ 12

652

LDR-BOL-BUS-00001591

28

1ፈቃዱ ታደሰ አባዲና

  5,240.00

20

ወረዳ 12

663

LDR-BOL-APA-00001617ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ዳንኤል ካሳ ከበደ

  4,077.00

20

ወረዳ 12

663

LDR-BOL-APA-00001617

29

1ግደይ በርሄ ረታ

 16,152.00

20

ወረዳ 12

290

LDR-BOL-RES-00001618ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ናትናኤል ተሾመ ስነ

 15,610.00

10

ወረዳ 12

290

LDR-BOL-RES-00001618

30

1ዳዊት ሰለሞን መኮንን

 14,558.85

10

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001619ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2መሱድ የሱፍ እሸቴ

 11,500.00

10

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001619

31

1ነፃነት ሰይፉ አለማየሁ

  9,153.00

10

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001620ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ነቢያት ሁሴን ሽፋ

  8,100.00

10

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001620

32

1ጀነሪት አለምሰገድ

 15,000.00

10

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001621ከፍተኛ የገንዘብ መጠን  በመሰጠታቸው
2ሰናይት አይቸው ተገኝ

 14,265.50

10

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001621

33

1ጤና ከበደ ሶሬሳ

 12,260.00

10

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001622ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2አዲስ አየለ ውብሸት

  9,255.00

10

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001622

34

1ብስራት ከበደ ሶሬሳ

 13,260.00

10

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001623ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ገብሩ ወልዴ ፎንዤ

 10,150.00

10

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001623

35

1ልኡልሰገድ ቦጋለ ደነቀ

 12,506.00

20

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001624ከፍተኛ የገንዘብ መጠን እና ቅድመ ክፍያ በመሰጠታቸው
2መሳይ ከበደ ሶሬሳ

 12,260.00

10

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001624

36

1ሲራክ ወ/ማርያም ኩዋ

 12,000.00

20

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001625ከፍተኛ የገንዘብ መጠን እና ቅድመ ክፍያ በመሰጠታቸው
2ሩማን ሃሰን አብድልቃድር

 11,689.00

10

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001625

37

1አበራሽ በላይነህ ተ/ሚካኤል

 12,000.00

10

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001626ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2አረፉ ገ/ማርያም አምሴ

 11,150.00

10

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001626

38

1እርብቃ ንጋቱ ቅጣው

  9,119.00

20

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001627ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ኢሳያስ አበራ መኮንን

  8,670.00

20

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001627

39

1ፍቅርተ መቻል አርጋው

 10,335.52

10

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001628ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ሃይደር ሁሴን ሽፉ

  8,100.00

10

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001628

40

1ቴዲ አርጋው ወለቦ

 10,555.56

10

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001629ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2እያሱ ሙሉጌታ ይልማ

  6,785.50

10

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001629

41

1አበባዬ ተስፋ ደስታ

 13,999.72

10

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001630ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ሩት ወ/ስላሴ ወ/ትንሳኤ

  3,100.00

50

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-RES-00001630

42

1ደርባቸው ሃይሌ ንዳ

 15,122.00

10

ወረዳ 12

290

LDR-BOL-RES-00010399ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ሰላም ገ/እግዚብሔር

 11,221.00

10

ወረዳ 12

290

LDR-BOL-RES-00010399

43

1መስከረም ሙሄ ይመር

 12,389.00

10

ወረዳ 12

350

LDR-BOL-RES-00002337ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ብርቋ ተካ ዋልክልኝ

 11,150.52

10

ወረዳ 12

350

LDR-BOL-RES-00002337

44

1ሰብለ ለማ ተ/ማርያም

 11,389.00

10

ወረዳ 12

350

LDR-BOL-RES-00002342ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2አያንቱ ብርሃኑ ዳዩ

 10,355.00

10

ወረዳ 12

350

LDR-BOL-RES-00002342

45

1ሰራዊት ፎንጃ እንዳሻው

 11,119.00

10

ወረዳ 12

162

LDR-BOL-RES-00002509ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ኤፌሶን በፈቃዱ ተሰማ

 10,607.00

10

ወረዳ 12

162

LDR-BOL-RES-00002509

46

1ቅዱስ ብዙአየሁ  የንግድ ማዕከል ኃ.የተ.የግ.ማ

 10,023.00

20

ወረዳ 12

1023

LDR-BOL-BUS-00004008ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2እንዳለ ሻሪሽ ኢሳ

  3,500.00

20

ወረዳ 12

1023

LDR-BOL-BUS-00004008

47

1ክብሮም ታደሰ ገ/እየሱስ

  4,701.02

20

ወረዳ 12

1475

LDR-BOL-BUS-00004012ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ሙሉጌታ እንግዳወርቅ ደምሴ

  3,223.00

20

ወረዳ 12

1475

LDR-BOL-BUS-00004012

48

1ብርሃኔ ነጋሽ ገሰሰው

  3,805.00

20

ወረዳ 12

989

LDR-BOL-BUS-00004013ከፍተኛ የገንዘብ መጠን  በመሰጠታቸው
2አዎት አብረሃም ወ/ስላሴ

  3,000.00

20

ወረዳ 12

989

LDR-BOL-BUS-00004013

49

1መቅደስ ተስፋ አለሙ

  3,912.00

20

ወረዳ 12

935

LDR-BOL-BUS-00004014ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ዲና ልኡልሰገድ አብረሃም

  2,679.00

20

ወረዳ 12

935

LDR-BOL-BUS-00004014

50

1ወሰንየለሸ አርጋው አድገህ

  6,010.00

20

ወረዳ 12

1577

LDR-BOL-BUS-00004015ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ትንሳይ አክሊሉ ዘለቀ

  5,188.00

20

ወረዳ 12

1577

LDR-BOL-BUS-00004015

51

1የአለምወርቅ ጥበቡ አበበ

 10,221.00

20

ወረዳ 12

595

LDR-BOL-MIX-00004016ከፍተኛ የገንዘብ መጠን  በመሰጠታቸው
2ቅባቱ ዙካ ፈርሼ

  8,200.00

20

ወረዳ 12

595

LDR-BOL-MIX-00004016

52

1ብርሃኑ ነጋሽ መሀመድ

  4,265.00

20

ወረዳ 12

570

LDR-BOL-MIX-00004017ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2የሺ ባዩ ኢተፋ

  4,159.00

20

ወረዳ 12

570

LDR-BOL-MIX-00004017

53

1ሸረፈ ነጋሽ መሀመድ

  5,113.00

20

ወረዳ 12

513

LDR-BOL-MIX-00004018ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ኤደን ብርሀኔ አምባዬ

  2,594.00

20

ወረዳ 12

513

LDR-BOL-MIX-00004018

54

1ዬናስ አሰፋ ለማ

 11,500.00

15

ወረዳ 12

269

LDR-BOL-RES-00004782ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ሄኖክ ሞገስ ተገኝ

 10,101.55

10

ወረዳ 12

269

LDR-BOL-RES-00004782

55

1እንዳልካቸው ስዩም ፈይሳ

 13,050.00

10

ወረዳ 12

175

LDR-BOL-RES-00004800ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ትህትና ላእከ ሀይሉ

  8,200.00

30

ወረዳ 12

175

LDR-BOL-RES-00004800

56

1አሸናፊ ስዩም ፈይሳ

 12,450.00

10

ወረዳ 12

175

LDR-BOL-RES-00004807ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ከድጃ አህመድ የሱፍ

 10,995.00

20

ወረዳ 12

175

LDR-BOL-RES-00004807

57

1ዳዊት አሰፋ ለማ

  6,785.00

20

ወረዳ 12

555

LDR-BOL-BUS-00004812ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ዘውዴ አክሊሉ ባለኬር

  6,102.00

20

ወረዳ 12

555

LDR-BOL-BUS-00004812

58

1ተሾመ ስነ ገ/ሚካኤል

 15,600.00

10

ወረዳ 12

324

LDR-BOL-RES-00005096ከፍተኛ የገንዘብ መጠን  በመሰጠታቸው
2አሊ አብዱረህማን አብዱላሂ

 12,345.69

10

ወረዳ 12

324

LDR-BOL-RES-00005096

59

1ሰላማዊት ኪ/ማርያም እዬብ

  4,669.00

20

ወረዳ 12

502

LDR-BOL-MIX-00010176ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ሀያት ናስር ምርዳቶ

  4,151.00

30

ወረዳ 12

502

LDR-BOL-MIX-00010176

60

1አልጋነሽ ገ/እግዚአብሄር ደስታ

  6,100.00

20

ወረዳ 12

504

LDR-BOL-MIX-00010177ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ሬዲዋን ዲታሞ ሽፋ

  4,851.00

30

ወረዳ 12

504

LDR-BOL-MIX-00010177

61

1አብዱልፈታ ከማል ሀምዛ

  5,001.00

20

ወረዳ 12

501

LDR-BOL-MIX-00010178ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ክንፈ ጉድፈይ አብርሀ

  4,052.00

20

ወረዳ 12

501

LDR-BOL-MIX-00010178

62

1አብራር ጀማል ዛኪር

  5,260.00

20

ወረዳ 12

500

LDR-BOL-MIX-00010179ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2አስቴር ተስፋዬ ደበሌ

  3,412.00

20

ወረዳ 12

500

LDR-BOL-MIX-00010179

63

1አብደላ ከድር ኡመር

  5,003.00

20

ወረዳ 12

503

LDR-BOL-MIX-00010180ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ሳኪና ራህመት ኸሊል

  4,176.00

30

ወረዳ 12

503

LDR-BOL-MIX-00010180

64

1ህይወት ሚሊዬን ተስፋዬ

  6,011.00

20

ወረዳ 12

499

LDR-BOL-MIX-00010181ከፍተኛ የገንዘብ መጠን  በመሰጠታቸው
2ዙልፋ አህመድ ፈረጃ

  5,125.00

20

ወረዳ 12

499

LDR-BOL-MIX-00010181

65

1ናትናኤል ስዩም ገ/እግዚአብሄር

  7,011.00

20

ወረዳ 12

501

LDR-BOL-MIX-00010182ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2አህመድ ራህመቶ ኸሊል

  4,175.00

30

ወረዳ 12

501

LDR-BOL-MIX-00010182

66

1መሠረት ተሾመ ስመኝ

  5,077.00

20

ወረዳ 12

577

LDR-BOL-MIX-00010209ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2አስቴር ሙላቱ ደሊሎ

  5,050.00

20

ወረዳ 12

577

LDR-BOL-MIX-00010209

67

1ብዙአየሁ እንግዳወርቅ ደምሴ

 15,023.00

20

ወረዳ 12

763

LDR-BOL-MIX-00010210ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ፍሊትእስቶን ኢንጅነሪንግ

  8,110.00

20

ወረዳ 12

763

LDR-BOL-MIX-00010210

68

1ልዑል ሀጐስ ተክሉ

  5,712.00

20

ወረዳ 12

563

LDR-BOL-MIX-00010211ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2እስኬዋይ ኢንዱስትሪ

  5,555.00

20

ወረዳ 12

563

LDR-BOL-MIX-00010211

69

1ዳዊት ካሣሁን ገ/ማርያም

  9,851.00

20

ወረዳ 12

563

LDR-BOL-MIX-00010212ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ዘላለም ደሳለኝ ሀ/ማርያም

  2,100.00

20

ወረዳ 12

563

LDR-BOL-MIX-00010212

70

1ጌጤነሽ አበበ መኩሪያ

  4,189.00

20

ወረዳ 12

606

LDR-BOL-MIX-00010214ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ፈቲ አብዱልመናን

  3,098.00

20

ወረዳ 12

606

LDR-BOL-MIX-00010214

71

1ንጋቷ ሰንበታ ወልዴ

  6,885.00

20

ወረዳ 12

610

LDR-BOL-MIX-00010215ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ፍሬህይወት ተሾመ ስመኝ

  4,277.00

20

ወረዳ 12

610

LDR-BOL-MIX-00010215

72

1እህትትሁን ብርሀኔ ሀይሌ

 12,520.00

20

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-MIX-00010216ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2አንድነት አምሳሉ አልማው

  7,520.50

20

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-MIX-00010216

73

1መሀመድ ሀቢብ አብደላ

  7,389.00

20

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-MIX-00010217ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2መርሀዊ አድሀኖም አብርሀ

  5,600.00

30

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-MIX-00010217

74

1ጀማል ንጉሴ ለገሰ

  7,389.00

20

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-MIX-00010218ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ሰገን አድሃኖም አብርሃ

  5,700.00

30

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-MIX-00010218

75

1ክብሩ ብርሀኑ አንግም

  7,469.00

20

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-MIX-00010219ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ነኢማ አለሙ ሽኩር

  5,001.99

20

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-MIX-00010219

76

1ፍፁም ገ/እግዚአብሄር ተስፋዬ

  8,100.00

20

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-MIX-00010220ከፍተኛ የገንዘብ መጠን  በመሰጠታቸው
2ጥበቡ ጤና ወልዴ

  6,589.00

20

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-MIX-00010220

77

1ይርጋለም ወልዴ ኑርጋ

  8,527.00

20

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-MIX-00010221ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2አሚር እንድሪስ ኪያር

  6,189.00

20

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-MIX-00010221

78

1እያሱ ገብሩ ተስፋዬ

  7,289.00

20

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-MIX-00010222ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ናዝክ አብደላ ሰዒድ

  5,400.00

20

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-MIX-00010222

79

1እጅጋየሁ ተክሌ ዱብአለ

  6,179.00

20

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-MIX-00010223ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ሀሰን አሊ ሹራባ

  5,113.00

20

ወረዳ 12

250

LDR-BOL-MIX-00010223

80

1የትናየት ታምራት

 32,000.00

20

ወረዳ 14

321

LDR-BOL-MIX-00010194ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ሱራፌል አለነ ስዩም

 15,555.00

25

ወረዳ 14

321

LDR-BOL-MIX-00010194

81

1ዳንኤል ታየ ንጋቱ

 10,417.00

10

ወረዳ 12

144

LDR-bole-Res-00010235ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2መሰል ጥበበ ዘ/ማርያም

  6,200.00

20

ወረዳ 12

144

LDR-bole-Res-00010235

82

1መዲና አየነው አደም

 10,001.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010236ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ደረጀ ዳባ ወርዶፋ

  8,800.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010236

83

1እየሩሳሌም መሳይ አበራ

 10,516.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010237ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ሀና ስንቄ ቃኖ

  8,019.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010237

84

1ሀና ዘመድኩን እንግዳሰው

 11,200.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010238ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2አበበ ብዙነህ ያኢ

 10,100.00

13

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010238

85

1አማረ አሰፋ አበጋዝ

  6,512.48

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010239ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ብሩክ ገብሬ ልንጋነ

  4,675.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010239

86

1ሮዳስ ወርቅዬ አርጋው

  6,020.01

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010240ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ተስፋሁነኝ ደጋፌ ልኡልሰገድ

  3,650.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010240

87

1ታምራት ክፍሌ አሻግሬ

  8,164.53

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010241ከፍተኛ የገንዘብ መጠን  በመሰጠታቸው
2አንድነት አስማረ ሙሉ

  6,121.12

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010241

88

1ነብያት ገብሬ ገ/እየሱስ

  4,500.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010242ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2አብደላ ኢብራሂም አብዶ

  2,757.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010242

89

1ዳኛቸው ፀጋዬ ቢሹ

  7,000.00

50

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010243ከፍተኛ ቅድመ ክፍያ በመሰጠታቸው
2ሚኪያስ በፈቃዱ ተሰማ

  7,452.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010243

90

1ፀሐይ ተሾመ በዳዳ

  8,000.00

10

ወረዳ 12

144

LDR-bole-Res-00010246ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ትዕግስት ዬሴፍ አለሙ

  6,155.75

10

ወረዳ 12

144

LDR-bole-Res-00010246

91

1ገላን እጅጉ ዳዬ

  8,310.50

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010247ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ፀጋዬ ተገኝ ሲሳይ

  5,847.76

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010247

92

1መቅደላዊት ዳንኤል ማሞ

 10,050.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010248ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ናስር በሽር ኑር

  5,106.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010248

93

1ሽመልስ አላምረው እሸቴ

 11,025.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010249ከፍተኛ የገንዘብ መጠን  በመሰጠታቸው
2ቅድስት ተስፋዬ ገ/ሚካኤል

  5,307.92

40

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010249

94

1ዳንኤል ወ/ሚካኤል ናታኢ

 10,387.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010250ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ከድጃ አህመድ አብዱርሀማን

  3,152.00

50

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010250

95

1አንዱ ወልዴ ፎንዜ

 10,123.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010251ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ፅጉ ወልዴ ፎንዜ

  8,100.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010251

96

1ጌጤነሽ ተፈራ ዲሮ

  8,501.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010252ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2መሠረት ሙላው አባይነህ

  6,519.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010252

97

1ጌታቸው ዘመድኩን እንግዳሰው

 11,700.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010253ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ምስራቅ ታዬ ንጋቱ

  6,512.50

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010253

98

1ያየህይራድ አበራ ነበበ

 15,000.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010254ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ኢዙ መሀመድ ባልቻ

 13,000.00

10

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010254

99

1የኋና ረታ ደጀኔ

 12,100.00

15

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010255ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው
2ቢኒያም ንጉሴ መኩሪያ

 11,750.00

12

ወረዳ 12

150

LDR-bole-Res-00010255

100

1ዘይኑ ሀሰን ብካ

 13,201.00

20

ወረዳ 12

144

LDR-bole-Res-00010256ከፍተኛ የገንዘብ መጠን በመሰጠታቸው

Taken From: www.ilic.gov.et

ወደ ስምንተኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 4 =

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!