Historical Lease Prices | Ethiopia Business Information

በአዲስ አበባ ከተማ በልደታ ክፍለ ከተማ የሃያ አንደኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር

ወደ ሃያ አንደኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! በልደታ ክ/ከተማ 21ኛ ዙር ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ሁኔታ ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ የቀረበ ክፍያ ቅድመ

Read more
በአዲስ አበባ ከተማ በቦሌ ክፍለ ከተማ የሃያ አንደኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር

ወደ ሃያ አንደኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! በቦሌ ክ/ከተማ 21ኛ ዙር ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ሁኔታ ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ የቀረበ ክፍያ ቅድመ

Read more
በአዲስ አበባ ከተማ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የሃያ አንደኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር

ወደ ሃያ አንደኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! በአ/ቃሊቲ ክ/ከተማ 21ኛ ዙር ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ሁኔታ ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ የቀረበ ክፍያ ቅድመ

Read more
በአዲስ አበባ ከተማ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የሃያ አንደኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር

ወደ ሃያ አንደኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ 21ኛ ዙር ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ሁኔታ ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ

Read more
በአዲስ አበባ ከተማ በኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ የሃያ አንደኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር

ወደ ሃያ አንደኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! በኮልፌ ቀራንዮ ክ/ከተማ 21ኛ ዙር ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ሁኔታ ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ የቀረበ ክፍያ

Read more
በአዲስ አበባ ከተማ በጉለሌ ክፍለ ከተማ የሃያ አንደኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር

ወደ ሃያ አንደኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! በጉለሌ ክ/ከተማ 21ኛ ዙር ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ሁኔታ ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ የቀረበ ክፍያ ቅድመ

Read more
በአዲስ አበባ ከተማ በየካ ክፍለ ከተማ የሃያ አንደኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር

ወደ ሃያ አንደኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! በየካ ክ/ከተማ 21ኛ ዙር ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ሁኔታ ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ የቀረበ ክፍያ ቅድመ

Read more
በአዲስ አበባ ከተማ የሃያ አንደኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ሁኔታ

ወደ የጨረታዎች ዙር ዝርዝር ማውጫ ለመመለስ! የ21ኛው ዙር የመሬት ሊዝ ጨረታ የግንቦት 17/2008ዓ.ም በአዲስ ልሳን ጋዜጣ መውጣቱ ናሰኔ 07፤08፤ እና 09/2008ዓ.ም በይፋ መከፈቱና አሸናፊዎች

Read more
በአዲስ አበባ ከተማ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የሃያኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር

ወደ ሃያኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ የቀረበ ክፍያ ቅድመ ክፍያ በ% የቦታው ኮድ ወረዳ የቦታው ስፋት ያሸነፈበት መስፈረት

Read more
በአዲስ አበባ ከተማ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የሃያኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር

ወደ ሃያኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ የቀረበ ክፍያ ቅድመ ክፍያ በ% የቦታው ኮድ ወረዳ የቦታው ስፋት ያሸነፈበት መስፈረት

Read more
በአዲስ አበባ ከተማ በቦሌ ክፍለ ከተማ የሃያኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር (ክፍል ሁለት)

ወደ ሃያኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! በቦሌ ክ/ከተማ 20ኛ ዙር ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ሁኔታ ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ የቀረበ ክፍያ ቅድመ ክፍያ

Read more
በአዲስ አበባ ከተማ በቦሌ ክፍለ ከተማ የሃያኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር (ክፍል አንድ)

ወደ ሃያኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! በቦሌ ክ/ከተማ 20ኛ ዙር ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ሁኔታ ተ.ቁ ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ የቀረበ ክፍያ ቅድመ ክፍያ

Read more
በአዲስ አበባ ከተማ የሃያኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር ሁኔታ

ወደ የጨረታዎች ዙር ዝርዝር ማውጫ ለመመለስ! የ20 ኛው ዙር  የመሬት ሊዝ ጨረታ የመጋቢት 17/2008 ዓ.ም መውጣቱና አሸናፊዎች መለየታቸው ይታወቃል ስለዚህ ከዚህ በታች ስማችሁ የተዘረዘረ

Read more
በአዲስ አበባ ከተማ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የአስራ ዘጠንኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር

ወደ አስራ ዘጠንኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ የቀረበ ዋጋ ቅድመ ክፍያ በ% የቦታው ኮድ ወረዳ የቦታው ስፋት ያሸነፈበት መስፈረት

Read more
በአዲስ አበባ ከተማ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የአስራ ዘጠንኛው ዙር የሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ዝርዝር

ወደ አስራ ዘጠንኛው ዙር ዋና ገፅ ለመመለስ! ደረጃ የአሸናፊው ስም ዝርዝር በካ.ሜ የቀረበ ዋጋ ቅድመ ክፍያ በ% የቦታው ኮድ ወረዳ የቦታው ስፋት ያሸነፈበት መስፈረት

Read more